นายอิบรอเฮ็ม จารง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/04/2017
ปรับปรุง 12/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 47634
Page Views 280826
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (22 พ.ย. 60 | อ่าน 134 ครั้ง))
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (30 ต.ค. 60 | อ่าน 117 ครั้ง))
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ( (12 ต.ค. 60 | อ่าน 122 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ( (02 ต.ค. 60 | อ่าน 123 ครั้ง))
บันทึกคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 141 ครั้ง))
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรั้ว คสล. สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะบองอ ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 233 ครั้ง))
การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านโสร่ง ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 155 ครั้ง))
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายจาเราะ หมู่ที่ 2 บ้านบูเกะดาตู ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 154 ครั้ง))
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายอาเยาะแปเราะ หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะบองอ ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 135 ครั้ง))
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 133 ครั้ง))
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 112 ครั้ง))
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 110 ครั้ง))
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 90 ครั้ง))
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 99 ครั้ง))
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายโตะแชร์ หมู่ที่ 7 บ้านนิปิสกูเละ ( (20 เม.ย. 59 | อ่าน 90 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา บูเก๊ะดาตู ม.2 ( (28 ธ.ค. 58 | อ่าน 78 ครั้ง))
งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ค่ายสิรินธร ( (05 ต.ค. 58 | อ่าน 105 ครั้ง))